A kirekesztés nem tudomány

A Magyar LMBT Szövetség tiltakozásának ad hangot, amiért a mai nap folyamán Magyar Családtudományi Társaság néven homofób, kirekesztő nézeteket tudományos programként népszerűsíteni kívánó szervezet jött létre. Különösen aggasztónak tartjuk, hogy a szervezet létrehozása fölött állami szervek és vezetőik bábáskodtak. 

2012. február 24-én a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet nagytermében megalakult a Magyar Családtudományi Társaság. A tudományos társaság alapszabályában és küldetésnyilatkozatának tervezetében olyan, az alapvető emberi jogokat semmibe vevő  „alapértékek” szerepelnek, mint a házasságon alapuló család intézményének mindenek feletti védelme, a házasság előtti szexuális élet és az élettársi kapcsolat elfogadhatatlansága, valamint az azonos neműek párkapcsolatainak leértékelése. A szervezet egyben harcot hirdet az értékpluralizmus ellen, szerintük a fenti értékekkel egyet nem értők a rossz, a károkozás, az erkölcstelenség, az embertelenség és a hazugság képviselői, ezért a médiából cenzúrázni kellene őket.

A Magyar LMBT Szövetség tiltakozik az ellen, hogy kirekesztő politikai nézeteket egyesek tudománynak állítsanak be, és hogy egy tudományos társaságban betöltött tagság feltételéül ezen kirekesztő nézetek elfogadását követeljék meg. Tisztában vagyunk vele, hogy tudományos kutatók bizonyos kérdésekben másként vélekednek, illetve hogy a politikai természetű elköteleződéseket a társadalomtudományi munkából teljesen kizárni nagyon nehéz. Az azonban, hogy egy tudományos társaság a tudományos vitákat csírájában akarja elfojtani, ráadásul azzal az igénnyel lép fel, hogy a közbeszédben csak ezen álláspont képviselői jelenhessenek meg, nem csak a tudományos nyilvánosság, de a demokratikus közélet alapvető normáit sérti.

Különösen aggasztónak tartjuk, hogy a szervezet létrehozása fölött állami szervek és azok vezetői bábáskodtak. Az alakuló gyűlésnek a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma háttérintézményeként működő Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet adott otthont. Az eseményen üdvözlő beszédet mondott az intézet főigazgatója, Dr. Tóth Tibor és a Társaság alelnökének választották a Családpolitikai Igazgatóság mb. igazgatóját, Farkas Pétert. Magyarország Alaptörvénye kiemelt értékként védi az emberi méltóságot, az egyenlőséget, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, a véleménynyilvánítás szabadságát. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy állami szervek vezetői ezen alapértékeket elutasító szervezet megalakításában vettek részt. 

A Magyar LMBT Szövetség elismeri a családi értékek fontosságát: hosszú évek óta küzdünk a tartós párkapcsolatban élő azonos nemű párok, illetve a gyermeket nevelő azonos nemű párok alkotta családok jogegyenlőségéért. Visszautasítjuk azonban, hogy a „családi értékek védelme” alatt egyesek a homofób előítéletek nyílt propagálását értik. A családok valós problémáival foglalkozó, a modern kor kihívásait vizsgáló családtudománynak valóban fontos szerepe lehet a családokkal kapcsolatos közpolitikák empirikus megalapozásában. Amit azonban a Magyar Családtudományi Társaság jelenlegi formájában képvisel, az nem tudomány, hanem a kirekesztés és a gyűlölködés intézményesítése.