Helyi esélyegyenlőségi programot véleményeztünk

Részletes véleményt készítettünk Budapest következő hat évre szóló települési esélyegyenlőségi programjáról, amelyben javaslatot tettünk a szexuális és nemi kisebbségek külön célcsoportként való szerepeltetésére. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy a településen élő hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása érdekében helyi esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. A program elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetét, és intézkedéseket tartalmaz a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelésére. A helyi esélyegyenlőségi program elfogadása bizonyos állami és EU-s pályázatokon való indulás előfeltétele. 

Budapesten jelenleg zajlik a második, a 2017-2022 közötti időszakra vonatkozó helyi esélyegyenlőségi program kidolgozása. Bár a tervezet az alapelvek között a korábbi programhoz hasonlóan megemlíti a szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés elkerülésének szükségességét, továbbra sem kezeli kiemelt célcsoportként az LMBT embereket. 

Szövetségünk részletes véleményt készített a program társadalmi vitára bocsátott helyzetfelmérési és probléma-feltárási fejezeteiről, amelyben javaslatot tettünk a szexuális és nemi kisebbségek mint kiemelt esélyegyenlőségi célcsoport szerepeltetésére, a többszörös hátrányos megkülönböztetés problémájának áttekintésére és a hivatkozások listájának bővítésére.