Európa jövője nem lehet a gyűlöleté!

[wysiwyg_field wf_deltas="0" wf_field="field_image" wf_formatter="custom_formatters_colorbox_inline" wf_settings-igazitas="bal" wf_cache="1514510605" wf_entity_id="718" wf_entity_type="node"]

Magyarország demokratikusan gondolkodó közössége nevében tiltakozunk a fajvédők budapesti konferenciája ellen! Jelen levél aláírói tiltakozásukat fejezik ki a 2014. október 3. és 5. között Budapesten megrendezésre kerülő „Európa Jövője” című konferenciával szemben. Arra kérjük Magyarország parlamenti pártjait, hogy nyilvánosan határolódjanak el azoktól a gyűlöletkeltésre alkalmas eszméktől, amelyek megünneplésére a rendezők készülnek!

A tények:

Az esemény a „The National Policy Institute” nevű amerikai szervezet 2014-es kongresszusa, amelynek teljes címe: „Európa Jövője. Nézőpontok a geopolitikáról, identitásról és nacionalizmusról”. Az NPI egy, a fehér faj felsőbbrendűségét nyíltan hirdető, a fajelmélet mellett kiálló és a fajvédelmet szorgalmazó szervezet. Az esemény hivatalos honlapján a következő olvasható: Az Európai Kongresszus egy olyan új kollektíva, amely a tradicionalisták, nacionalisták és „identitáriusok” (SIC) közösségeként és fórumaként fog működni.

Az eseményen fellépő előadók között van:

ALEXANDER DUGIN – Putyinhoz és az orosz hadsereghez közeli politikai ideológus, az Eurázsiai mozgalom elindítója, amely lényegében egy orosz-európai-közel-keleti Észak-Amerika ellenes érdekszövetség víziója. Aktívan támogatta Oroszország beavatkozását Ukrajnában.

GYÖNGYÖSI MÁRTON – A jobbik képviselője, a zsidó származású képviselők összeírásának szorgalmazója.

RICHARD SPENCER – Az NPI igazgatója, a fehér szupremácia híve, álma egy fehér „etno-állam” létrehozása az észak-amerikai kontinensen.

Hogy e közösség tagjai hogyan gondolkodnak a világról, azt jól mutatja néhány idézet az Intézet honlapjáról:

„A kormány erőfeszítése arra, hogy az emberek és az üzleti vállalkozások ne faji alapon hozzák meg döntéseiket, maga is egy totalitárius törekvés.”

„A diszkrimináció-ellenesség, mint érték, a hagyomány ellensége, minden hagyományé, nem csak annak az angolszász hagyománynak az ellensége, amelynek tönkretételéhez hozzájárult...A fajok közötti kézfogás és homályos libertáriusság (álma) egy olya vízió, amelyben a faj-nélküli, család-nélküli, osztály-nélküli, történelem nélküli egyének boldogan tapasztalják meg az egyenlőséget különböző színárnyalatú embertársaikkal, az állam és a piac részeként.”

„Martin Luther King Jr.- egy degenerált csaló – vált a fehérek jogfosztásának és a nyugati civilizáció dekonstruálásának központi figurájává és szimbólumává.”

Miért tartjuk fontosnak a társadalmi mobilizációt itt és most, avagy négy ok arra, hogy közösen cselekedjünk:

A tudomány mai állása szerint a fajelméletnek nincs tudományos alapja. A fajelmélet két főállítása, hogy a fenotípus, az egyének között megfigyelhető megjelenésbeli különbségek jól körülírható kategóriákra, fajokra bontja az emberiséget, és e kategóriák között nem csak kinézésbeli, de egyéb, morális és szellemi, az egész csoportra érvényes különbségek léteznek. A jelenleg általánosan elfogadott tudományos nézetek mindkét kijelentést egyértelműen cáfolják.

A fajelmélet múltja. A fajelmélet szerint a fajok között hierarchikus viszony áll fenn, léteznek felsőbb és alsóbb rendű fajok. A fajelmélet ezért tehát a faji felsőbbrendűség és a fajvédelem ideológiájával is rokonságban áll. A faji felsőbbrendűség következetesen végigvitt gondolata vitatja, hogy az alsóbbrendűnek tartott fajtáknak egyáltalán joguk lenne az élethez. A fajvédelem a felsőbbrendű faj megvédése érdekében megengedhetőnek tartja a genocídiumot (népirtást) és az eugenikát (a „hibás gének” hordozóinak kiirtását). Legutóbb az európai történelemben a náci Németország jutott el odáig, hogy a gyakorlatba is átültette ezen eszméket. Ezeknek a gondolatoknak a szalonképessé válása egyértelmű jele egy társadalom fasizálódásának. Egy fasiszta társadalomban nem csak az elnyomottaknak, de mindenkinek félnie kell, mert a hatalom kénye-kedve dönti el, hogy kiből lesz elnyomott!

A fajelmélet jelene. A fajelmélet sokban hasonlít a fundamentalizmushoz. Minden fundamentalizmus az identitás – a saját identitás - istenítésén alapszik, és ennek az egyenes következménye a mások – bármilyen alapon meghatározott mások - elvakult gyűlölete. A magyarországi cigánygyilkosságoknak, az új Iszlám Állam faji és vallási tisztogatásának és a fehér szupremácia tézisének egy a gyökere. Egy olyan világban élünk, ahol ezek az eszmék terjednek és sok millió ember biztonságát, létét, életét fenyegetik. Ezen eszméknek teret engedni a jelenlegi nemzetközi politikai helyzetben a világ biztonságára nézve alapvetően veszélyes!

A budapesti amerikai-orosz találkozó üzenete a világnak. Az NPI nem titkolt célja, hogy „megváltoztassa a világot”. Az a világ, amiben a fajvédők hisznek az izmusok, fóbiák és gyűlöletek világa. Ezek mind - a rasszizmus-szexizmus-antiszemitizmus-homofóbia-nőgyűlölet-cigánygyűlölet - egy tőről fakadnak. A 2014-es találkozó a kelet és nyugat szélsőséges gondolkodói között valóban politikai sorsforduló lehet. Az, hogy erre a találkozóra éppen Magyarországon kerül sor, hazánkat szimbolikus értelemben e fordulat bölcsőjévé teszik. Még akkor is, ha a politikai vízió nem több sötét fantazmagóriánál, Magyarországot „vendégszeretete” hosszú időre képes lejáratni a világ gondolkodó felének szemében.

Mindezen okoknál fogva, rendkívül fontos, hogy a magyarországi hivatalos pártok, a magyar civil szféra és a közemberek egyértelmű üzenetet küldjenek az esemény rendezőinek és a világnak arról, hogy Magyarország közvéleménye nem kíván semmilyen értelemben összefüggésbe kerülni a fehér szupremácia, a fajelmélet és a fajüldözés elméleteinek terjesztésével.

Aláírók:

Anthropolis Egyesület

Artemisszió Alapítvány

A Város Mindenkié Csoport

comMMMunity

Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány

European Network Against Racism

GYERE Gyerekesély Közhasznú Egyesület

Ide tartozunk! Roma Közösségi Hálózat

Labrisz Leszbikus Egyesület

Magyar LMBT Szövetség

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség

Migszol Migráns Szolidarítási Csoport

Multikultúra Egyesület

Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége

Polgár Alapítvány

Romaversitas

Szubjektív Értékek Alapítvány

TASZ

Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány

Védegylet