Jogvédők és szakmai szervezetek az élettársak örökbefogadási joga mellett

Civil szervezetek örömmel fogadták, hogy az új Polgári Törvénykönyv parlamenti vitája során három képviselő olyan módosító javaslatot terjesztett be, amely lehetővé tette volna az élettársak számára, hogy örökbefogadják élettársuk vérszerinti gyermekét. A mintegy 350 módosító javaslatról szóló szavazás során azonban olyan szövegjavaslat került elfogadásra, amely következetlen módon rendezi a kérdést.

Felszólítjuk ezért a Kormányt és a parlamenti pártokat, hogy zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadásával teremtsék meg a törvény szövegének koherenciáját, és tegyék egyértelművé, hogy a vérszerinti szülő élettársa örökbefogadhatja a pár által közösen nevelt gyermeket.

A hatályos jogszabályok csak házastársak esetén teszik lehetővé, hogy az egyik fél korábbi párkapcsolatából származó gyermekét a szülő partnere örökbefogadja. Ennek a diszkriminatív szabálynak az az eredménye, hogy hiába neveli együtt a pár hosszú éveken keresztül a gyermeket, a gyermeket mégiscsak az egyik őt nevelő szülőhöz köti törvényes kapcsolat. Hiába nevelkedik a gyermek akár hosszú éveken keresztül a nem házas szülők felügyelete alatt, a vérszerinti szülő akadályoztatása (megbetegedése, elutazása) esetén az élettárs még a gyermekkel kapcsolatos legegyszerűbb ügyet sem intézheti el, mivel nem minősül a gyermek hozzátartozójának. További probléma, hogy a vérszerinti szülő halála vagy a kapcsolat felbomlása esetén a gyermeket hosszú időn keresztül nevelő szülő kirekesztődhet a gyermek életéből, a gyermek állami gondozásba kerülhet. Hiába szeretne a pár az ilyen helyzetekre felkészülni, ezt a törvény nem teszi lehetővé, mivel megtiltja az élettársak számára a partner gyermekének örökbefogadását.

Álláspontunk szerint a gyermek érdekeit mindenképpen az szolgálja, ha mindkét őt nevelő szülőhöz jogi kapcsolat fűzi. Ez az álláspont tükröződik a strasbourg-i Emberi Jogok Európai Bírósága 2007. december 13-án kelt, Emonet és mások kontra Svájc ügyben hozott ítéletében. A Bíróság megállapította, hogy Svájc azon gyakorlata, hogy egymással házassági kötelékben nem álló párok (élettársak) számára nem teszi lehetővé a partner gyermekének örökbefogadását, sérti az Európai Emberi Jogok Egyezményének 8. cikkelyét, amely védi a magánélethez és a családhoz fűződő jogot. Ugyanez az álláspont tükröződik az aláírásra 2008. november 27-én megnyitott új Gyermekek örökbefogadásáról szóló európai egyezmény iránymutatásaiban is: az egyezmény 7. cikkelyének (2) bekezdése lehetővé teszi az örökbefogadás megnyitását a házasságon kívüli stabil párkapcsolatban élő különböző és azonos nemű párok számára is.

Bízunk benne, hogy miután a parlamenti vita során mind az előterjesztő, mind az érintett bizottságok következetesen támogatták az ilyen irányú módosító javaslatot, ezért egy zárószavazás előtti módosító javaslat elfogadása sem ütközne akadályokba, és ezzel Magyarországon is megteremtődhet az élettársak számára a partner gyermeke örökbefogadásának lehetősége.

Budapesti Szociális Forrásközpont
Magyar Helsinki Bizottság
Magyar LMBT Szövetség (6 tagszervezet)
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (45 tagszervezet)
Másság Alapítvány
Társaság a Szabadságjogokért