Alapszabály

A Szövetség felépítését és működését szabályozó legfontosabb dokumentum az Alapszabály. Ez a dokumentum rendelkezik a tagszervezetek jogairól és kötelezettségeiről; a tagszervezetetté válás feltételeiről; valamint a Szövetség legfőbb döntéshozó szervének, a Közgyűlésnek a működéséről.

Az Alapszabály emellett rendelkezik a Szövetség napi működését irányító ügyintéző és képviseleti szerv, a háromtagú Ügyvivő Testület; valamint a Szövetség jogszerű működését felügyelő szerv, a Felügyelő Bizottság megválasztásáról és működéséről. Az Alapszabály emellett tartalmazza a Szövetség gazdálkodására és a nyilvános működés biztosítására vonatkozó legfontosabb szabályokat. 

A Szövetség Alapszabályát csak a Közgyűlés módosíthatja. Az Alapszabály szövege utoljára 2019 októberében változott.