Tagszervezetek

A tagszervezetek bevonásának elsődleges fóruma a tagszervezetek egy-egy képviselőjéből álló közgyűlés, amely évente legalább kétszer ülésezik. A közgyűlés határozatai kötelezőek a Szövetség valamennyi tevékenységére nézve, így a tagszervezetek közvetlenül alakíthatják a Szövetség által képviselt közös álláspontot, a Szövetség tevékenységének főbb irányait. A közgyűlések között a tagszervezetek közötti folyamatos kommunikációt egy a tagszervezetek képviselőit összefogó elektronikus levelezlési lista biztosítja.

A tagszervezetek közötti közös álláspont kialakítása érdekében 2012-ben belső egyeztetést indítottunk az LMBT közösséget leginkább megosztó kérdések kapcsán. Összesen 24 kérdésben indítottunk vitát, többek között olyan témák kapcsán mint a házasság vagy a béranyaság megítélése, a valláshoz vagy a politikai pártokhoz való viszonyunk, a gyűlöletbeszéd szabályozása vagy a vállalati szponzoráció megítélése. A 24 kérdés többségében sikerült közös álláspontot kialakítanunk, azon kérdésekben ahol ilyen közös álláspontot nem sikerült találni, a Szövetség nem foglal állást, a tagszervezetek szabadon képviselhetik álláspontjukat. A kialakított közös álláspontot a közgyűlés által elfogadott határozat tartalmazza.

Hasonló közös gondolkodást igényelt a Szövetség stratégiai tervének elfogadása is. A legfontosabb problématerületek, stratégiai célkitűzések és az azok megvalósításához szükséges tevékenységek beazonosítása érdekében 2009-2010 folyamán szakmai fórumsorozatot tartottunk.