EU-s konferencia az LMBTI emberek diszkriminációjáról

[wysiwyg_field wf_deltas="0" wf_field="field_image" wf_formatter="custom_formatters_colorbox_inline" wf_settings-igazitas="bal" wf_cache="1514510605" wf_entity_id="748" wf_entity_type="node"]

Első alkalommal rendezett magas szintű konferenciát az LMBTI embereket érő hátrányos megkülönböztetésről az Európai Unió Tanácsa. A konferencián a magyar kormány képviselői mellett egyesületünk munkatársa is részt vett. 

2014. október 28-án az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét ellátó Olaszország és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) első alkalommal szervezett kifejezetten az LMBTI embereket érő diszkriminációval foglalkozó konferenciát A szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés felszámolása: az EU-s és a tagállami szintű közpolitika-alkotás következő lépései címmel. 

A 450 meghívott részvételével zajló félnapos tanácskozás középpontjában a 2008-ban elkészült, de azóta is elfogadásra váró, ún. horizontális anti-diszkriminációs irányelv és egy EU-s szintű LMBTI cselekvési terv elfogadása állt. Az Európai Unió hatályos joga nem biztosít azonos védelmet a különböző kisebbségi csoportoknak a diszkrimináció ellen: míg a faji és etnikai, valamint a nemi alapú megkülönböztetést az EU-s jog számos területen tiltja, a szexuális irányultság, fogyatékosság, életkor és vallás kapcsán csak a foglalkoztatás területén. Ezért készített elő 2008-ban az Európai Bizottság egy új irányelvet, amely a védelmet további területekre (oktatás, egészségügy, lakhatás, szolgáltatások igénybevétele) is kiterjesztette volna, azonban a javaslat néhány tagállam ellenállása miatt azóta sem került elfogadásra. A novemberben felálló új Bizottság egyik kiemelt feladata lesz a jogszabály elfogadásának útjában álló akadályok leküzdése. 

Az idei év első felében nagy vihart kavart az Európai Parlament által elfogadott ún. Lunacek-jelentés, amelyben a Parlament egy az LMBTI emberek jogaival foglalkozó cselekvési terv ("menetrend") elfogadására tett javaslatot a Bizottságnak. Míg a területért felelős korábbi biztos, Viviane Reding a menetrendet szükségtelennek ítélte, az új biztos parlamenti meghallgatása során támogatta a menetrend elfogadását. A konferencia során a menetrend által kezelendő több terület (foglalkoztatás, oktatás, erőszak, transznemű emberek jogai) szakértői is megszólaltak. 

A konferencián mutatta be az Alapjogi Ügynökség a 2012-es LMBT kutatás eredményeit részletesen bemutató tanulmányt. A kutatásban több mint 93.000 LMBT ember vett részt, és olyan témákat fedett le, mint a diszkriminációval és erőszakkal kapcsolatos tapasztalatok, a jogtudatosság és a mindennapi elfogadás. Az előzetes adatokat az FRA már 2013 májusában nyilvánosságra hozta, az új tanulmány sokkal részletesebben, tagállami bontásban közli a kutatás eredményeit. 

Magyarországot az eseményen az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoport Titkársága és a brüsszeli Állandó Képviselet munkatársai képviselték. A konferencián civil részről Szövetségünk ügyvivője is részt vett.

A konferenciáról készült videófelvétel teljes terjedelmében elérhető az Alapjogi Ügynökség honlapján.