Szervezeti értékek

A Szövetség munkáját az alábbi alapvető értékek mentén végzi:

Emberi jogok. A Szövetség elkötelezett az emberi jogok, köztük a polgári, politikai, gazdasági, szociális és kulturális jogok minél szélesebb körű érvényre juttatása iránt. A Szövetség alapvető meggyőződése, hogy az LMBT emberek jogai emberi jogok, amelyek minden embert megilletnek, szexuális irányultságtól vagy nemi identitástól függetlenül.

Sokszínűség. A Szövetség fontos értéknek tartja a társadalmi sokszínűséget, és hisz benne, hogy a szexuális sokféleség az emberi társadalmak meghatározó jellemzője. A Szövetség működése során tekintettel van az LMBT közösségen belüli különbségekre: nem, kor, etnikai hovatartozás, lakóhely, fogyatékosság, vallás, politikai vagy más vélemény szerinti megkülönböztetés nélkül a közösség valamennyi tagjának érdekében tevékenykedik.

Nyitottság. A Szövetség nyitva áll valamennyi magyarországi LMBT emberekért tevékenykedő, a Szövetség céljaival egyetértő civil szervezet előtt. A Szövetség törekszik biztosítani az átláthatóságot döntéseinek meghozatala és pénzügyeinek intézése során.

Demokrácia. A Szövetség döntéseit a demokratikus szabályok betartásával, érdemi vitát követő szavazások során hozza. A Szövetség törekszik az LMBT közösséget minél szélesebb körben bevonni a döntések előkészítésébe.

Szakértelem. A Szövetség működése a nemzetközi legjobb gyakorlatokra épül, munkáját szakértők segítik. Programjai megvalósítása során a Szövetség törekszik a magas szakmai színvonal biztosítására.