Újjáalakultak az Emberi Jogi Kerekasztal gyermekek és nők jogaival foglalkozó munkacsoportjai

[wysiwyg_field wf_deltas="0" wf_field="field_image" wf_formatter="custom_formatters_colorbox_inline" wf_settings-igazitas="bal" wf_cache="1514510621" wf_entity_id="856" wf_entity_type="node"]

A 2014. áprilisi választások óta első alkalommal üléseztek a Kormány által létrehozott Emberi Jogi Kerekasztal nők és gyermekek jogaival foglalkozó tematikus munkacsoportjai.

Az Emberi Jogi Kerekasztalt 2012-ben hozta létre a Kormány az emberi jogok területén aktív civil szervezetekkel való konzultációra. A Kerekasztalba pályázat útján kiválasztott szervezetek 12 tematikus munkacsoportban folytatják munkájukat: Szövetségünk az LMBT emberek, a nők és a gyermekek jogaival foglalkozó munkacsoportokba kapcsolódott be. Az LMBT munkacsoport a választások óta már két alkalommal is ülésezett, a másik két munkacsoport ülését viszont az elmúlt egy évben most először hívták össze. 

Az ülések témája a munkacsoportok ügyrendjének elfogadása és a munkacsoport által megvitatandó témák listájának összeállítása volt. A nők jogaival foglalkozó munkacsoportban konzervatív nőszervezetek javasolták, hogy a munkacsoport céljai között kiemelten szerepeljen a házasság és a család védelme, ez ellen azonban Szövetségünk képviselője tiltakozott, és a javaslatot a munkacsoport tagjai elvetették. 

A gyermekek jogaival foglalkozó munkacsoport ülésén Szövetségünk képviselője az ENSZ Gyermkjogi Bizottsága ajánlásai megvalósulásának nyomon követését javasolta felvenni a munkacsoport feladatai közé, és felhívta a figyelmet az ajánlásokban is említett két téma, az LMBTI gyermekek és az azonos nemű szülőkkel nevelkedő gyermekek hátrányos megkülönböztetése elleni fellépés fontosságára.