Családellenes a családvédelmi törvény tervezete

Azonos- és különnemű párok százezreit sodorná jogbizonytalanságba az új családvédelmi törvény jelenlegi tervezetének elfogadása, ezért a Magyar LMBT Szövetség felszólítja a Kormányt, hogy dolgozza át a jogszabály által használt családfogalmat, és a társadalmi realitásoknak megfelelő, a családformák sokszínűségét elismerő, befogadó családfogalmat alkosson meg.

Sajtóforrások szerint már a Kormány előtt is járt a családok védelméről szóló új sarkalatos törvény tervezete, amely a “család” fogalmának olyan meghatározását tartalmazná, amelyben csak a házaspárok szerepelnek, az élettársak (függetlenül azok nemétől) nem. A jogszabály ezzel kétharmados törvénybe betonozná a magyar családok százezreit a család hivatalos fogalmából kizáró jogi rendelkezést.

A Magyar LMBT Szövetség már az új Alaptörvény elfogadásakor is tiltakozott a házasság diszkriminatív fogalmának alkotmányi szinten történő rögzítése ellen. Az Alaptörvény még “csak” a meleg és leszbikus párokat kezelte másodrendű állampolgárként, az új családvédelmi törvény viszont már a házasságot kötni nem kívánó, élettársi kapcsolatban élő heteroszexuális párokat is megbélyegzi és kirekeszti a család fogalmából. Teszi mindezt úgy, hogy a magyar társadalomban egyre több pár dönt úgy, hogy életét nem a házasság intézményének keretei között kívánja leélni.

Az elmúlt hónapok családpolitikai fejleményei kapcsán egyre inkább úgy tűnik, a Kormány szabad kezet adott a magát választásokon önállóan megméretni hosszú évek óta nem merő fundamentalista törpepárt, a Kereszténydemokrata Néppárt ideológusainak, akik a családok valódi érdekeinek képviselete helyett avíttas, kirekesztő nézeteiket kívánják ráerőltetni a magyar társadalomra. Abortusztilalom, hagyományos nemi szerepek, és az életüket azonos nemű párjukkal összekötni kívánó meleg és leszbikus emberek iránti mérhetetlen gyűlölet politikájuk sarokköve.

A családok megerősítésére, a munkahelyi és a családi kötelezettségek összeegyeztetésének megkönnyítésére, a gyermeket vállaló szülőkkel szembeni hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésre valóban szükség van. Egy valóban családbarát politika azonban nem azt keresi, kit és hogyan lehetne kizárni a család fogalmából, hanem elismeri a családformák sokszínűségét, és egyenrangúként ismeri el a családokat, függetlenül a benne élők nemétől vagy a párkapcsolat jogi formájától.

Felszólítjuk ezért a Kormányt, hogy a családvédelmi törvény jelenlegi tervezetét dolgozza át, és a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összhangban álló, az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatának megfelelő, a házasságon kívüli együttélési formákat is elismerő, befogadó családfogalmat vezessen be a magyar jogrendszerbe.