LMBT Fórum

A Magyar LMBT Szövetség (továbbiakban: Szövetség) a részvétel és a demokratikus döntéshozatal értékei mellett elkötelezett szervezetként törekszik rá, hogy a magyar leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek minél szélesebb csoportjait bevonja döntéseinek előkészítésébe. Ugyanakkor a szövetségi forma sajátosságaiból adódóan a Szövetségnek teljes jogú tagjai csak bejegyzett civil szervezetek lehetnek. E két szempont összeegyeztetésének érdekében, az együttműködés kereteit megteremtendő, a Szövetség LMBT Fórum (továbbiakban: Fórum) néven állandó érdekegyeztető, tanácsadó fórumot hoz létre.

A Fórumnak tagja lehet valamennyi olyan civil szervezet, vállalkozás, informális csoport vagy magánszemély, amely/aki az LMBT emberek érdekében tevékenykedik vagy az LMBT emberek számára nyújt szolgáltatásokat, és amely/aki a Szövetségnek egyébként nem tagja, de annak céljaival egyetért. A Fórumhoz csatlakozni a Szövetség meghívásának elfogadásával vagy az ügyvivőknek küldött elektronikus levél formájában lehet. A Szövetség céljaival egyet nem értő vagy az együttműködést akadályozó tagok jelentkezési kérelmét az ügyvivők megtagadhatják, illetve a korábban csatlakozott tagot kizárhatják. A tagság megszűnik, ha ezt a tag az ügyvivőknek küldött elektronikus levél formájában kéri. A Fórum tagjainak listája a Szövetség honlapjának erre elkülönített részén megjelenik. A Fórum tagjait tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.

A Fórum szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja nyilvános üléseit. A Fórum a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A személyes találkozó mellett a Fórum tagjai elektronikus levelezőlistán tarthatják egymással a kapcsolatot, illetve hozhatnak döntéseket. A Szövetség a felmerülő vitás kérdésekről, aktualitásokról az elektronikus levelezőlistán tájékoztatja a Fórum tagjait. A Fórum üléseit és levelezőlistáját a Szövetség egyik ügyvivője felügyeli. A Fórum ülését a tagokkal való konzultáció után a Szövetség ügyvivője hívhatja össze a napirendi pontok megnevezésével a levelezőlistára küldött levélben.

A Fórum tagjai javaslatokat fogalmazhatnak meg a Szövetség számára és véleményt alkothatnak a Szövetség dokumentumairól. A Fórum tagsága által közösen elfogadott határozatokat a Szövetség honlapján az erre a célra létrehozott honlaprészen közzéteszi. A határozatok elfogadásáról, illetve visszautasításuk esetén a visszautasítás okáról a Szövetség ügyvivői a Fórum tagjait írásban tájékoztatják. A Fórum tagjai emellett egyénileg is tehetnek javaslatokat, ezek esetében nyilvánosságra hozatali és válaszadási kötelezettség az ügyvivőket nem terheli.

Kellő számú résztvevő esetén a Fórum tagjai szekciókat (pl. vállalkozói szekció, média szekció) hozhatnak létre. A szekciók működésére a Fórumra vonatkozó szabályok érvényesek.

Az LMBT Fórumba ezen űrlap kitöltésével jelentkezhet.