LMBT-stratégia

Az elmúlt években számos országban komoly eredményeket értek el az LMBT emberekkel kapcsolatos előítéletek és diszkrimináció elleni küzdelem terén azzal, hogy a korábban esetleges kormányzati lépésekből álló LMBT esélyegyenlőségi politika helyett egy hosszabb távú, átfogó, kiszámítható keretdokumentumot (LMBT esélyegyenlőségi stratégia vagy cselekvési terv) fogadtak el. Egy hasonló, Európai Uniós szintű stratégia ("roadmap") elfogadására az Európai Parlament is felszólította az Európai Bizottságot. 

2014 januárja és decembere között a Magyar LMBT Szövetség az ILGA-Europe európai ernyőszervezet támogatásával egy hasonló magyarországi stratégia elfogadtatásán munkálkodik. A projekt célja, hogy egy stratégia-tervezet elkészítése és a kapcsolódó képzési-érdekérvényesítési tevékenységek révén segítsük elő egy ilyen kormányzati keretdokumentum elfogadását. A projekt az alábbi tevékenységekből áll. 

1. Kormányzati kompetenciatérkép frissítése

2010-ben a Háttér Társaság összefoglalót készített az LMBT esélyegyenlőség területén feladat- és hatáskörrel rendelkező állami szervekről. Az államszervezet azonban azóta jelentősen átalakult, ezért szükséges a kiadvány frissítése.

2. LMBT esélyegyenlőségi jó gyakorlatok adatbázisa

A világ számos országában az LMBT emberek egyenlőségét előmozdító programok jóval nagyobb múltra tekintenek vissza, érdemes ezért ezen országok korábbi jogalkotási, képzési és tudatosságnövelő kezdeményezései közül építeni a leginkább bevált gyakorlatokra. Az interneten keresztül bárki által elérhető adatbázis komoly segítség lehet mind a civil szervezetek, mind a kormányzati szereplők számára.

3. Érdekérvényesítési képzés aktivisták részére

A hatékony érdekérvényesítéshez elengedhetetlen, hogy a különböző civil szervezetekben és informális csoportokban tevékenykedő aktivisták rendelkezzenek az ehhez szükséges tudással és képességekkel. A projekt keretében kétnapos képzést szervezünk az LMBT aktivisták emberi jogi ismereteinek és érdekérvényesítő képességeinek bővítésére. 

4. LMBT esélyegyenlőségi képzés állami tisztviselők részére

Egy átfogó stratégia kidolgozásához elengedhetetlen, hogy a különböző szakpolitikai területeken dolgozó állami tisztviselők tisztában legyenek az LMBT emberek társadalmi helyzetével, az Alaptörvény és a nemzetközi emberi jogi standardok által megfogalmazott elvárásokkal. A projekt keretében kétnapos képzést szervezünk a központi államigazgatásban dolgozó állami tisztviselők részére.

5. Stratégia-tervezet elkészítése

A Szövetség és a tagszervezetek szakértőinek segítségével kidolgozzuk a vonatkozó jogszabálynak megfelelő középtávú szakpolitikai stratégia és az ehhez kapcsolódó szakpolitikai program tervezetét, bízva abban hogy a dokumentum jó kiinulópontja lehet a kormányzati stratégiai tervezésnek.

6. Részvétel az Emberi Jogi Kerekasztal munkájában

A Kormány 2012-ben hozta létre az emberi jogi területen működő civil szervezetekből álló konzultációs testületet. A Kerekasztalnak külön LMBT emberek jogaival foglalkozó munkacsoportja is van, amelynek munkájában a Szövetség eddig, és ez után is aktív szerepet vállal. 

7. Jogszabályalkotás figyelemmel kísérése

A Magyar LMBT Szövetség alaptevékenységének részeként az év folyamán továbbra is figyelemmel kísérjük a jogalkotás különböző szintjeit, és javaslatokat fogalmazunk meg az LMBT emberek szempontjainak fokozottabb érvényesítése érdekében.